சிறுவர்களில் ஏற்படும் ஆஸ்துமா.

0
563

முஹம்மது ஸில்மி,
வைத்திய மாணவன்,
கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்.

1) ஆஸ்துமா (asthma) என்றால் என்ன? சுவாசக் குழாய்களில் ஏற்படும் மீளக்கூடிய சுருக்கமாகும்.
இச் சுருக்கம் பரம்பரைக் காரணிகளாலும் சூழற்காரணிகளாலும் ஏற்படும்.

2) ஆஸ்துமாவிற்குரிய அறிகுறிகள் யாவை?

தொடர்ச்சியான இருமல் (முக்கியமாக இரவில், அதிகாலை, விளையாடிய பின்)

மூச்சுவிட கஷ்டம் (நெஞ்சிறுக்கம்)

இழுப்பு (wheezing)

3) ஆஸ்துமா நோயை தூண்டும் முக்கிய காரணிகள்?

-சாதாரண

virus

காய்ச்சல், தடிமன்
-வீட்டுத்தூசி, உண்ணி
-மகரந்த மணி
-சிகரெட் புகை, நுளம்புத்திரி புகை
-மன அழுத்தம்
– உரோமம்

4)எவ்வளவு காலத்திற்கு நீடிக்கும்?

அநேகமாக சிறுவர்களில் 12-14 வயதிற்குள் பூரணமாக கட்டுப்படுத்த முடியும்.
சொற்பளவானோர்க்கு வளர்ந்த பின்னும் காணப்படும்.

5) எப்படி கட்டுப்படுத்துவது ?

– தூண்டல் காரணிகளை தவிர்த்தல்
-மருந்துகளை வைத்திய ஆலோசனைப்படி எடுத்தல்
-ஆஸ்துமா பதிவேடு (யளவாஅய னயைசல) ஆஸ்துமா செயற்பாட்டுத்திறன (asthmadiary)  இனை பேணி நடத்தல்.

6)ஆஸ்துமா சிறுவர்களுக்கு உணவுக்கட்டுப்பாடு தேவையா?
இல்லை, ஆனால் ஒவ்வாமை (allergy) ஏற்படும் உணவுகளை தவிர்த்தல்.

7) குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலூட்டுதல் ஆஸ்துமாவை தடுக்குமா?

ஆம். தாய்ப்பாலூட்டுதல் மூலம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்.

8) ஆஸ்துமாவிற்குரிய சிகிச்சை முறைகள் யாவை?
இரு வகைப்படும்.
ஆஸ்துமா வரும்போது பாவிக்கும் நிவாரணிகள்
சல்பியூற்றமோல்ஃரேபியூற்றலின்.
இவை குளிசை/பாணி,பம் (Inhaler) மூலம் பயன்படுத்தப்படும்.

ஆஸ்துமா தாக்கம் ஏற்படுவதை தடுக்கும் மருந்துகள்.
பிறிட்னிசலோன்

9)ஆஸ்துமா சிகிச்சையில் பாவிக்கப்படும் கருவிகள்.
-Inhaler, Spacer, Mask

இக்கருவிகளை வைத்திய ஆலோசனைப்படி பாவிப்பதன் மூலம் ஆஸ்துமாவை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்கலாம்.

முஹம்மது ஸில்மி,
வைத்திய மாணவன்,
கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here