ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் 28ஆவது பேராளர் மாநாட்டில் தெரிவு செய்யப்பட்ட நடப்பாண்டுக்கான நிர்வாகிகள்

0
236

(நாச்சியாதீவு பர்வீன்)

01. தலைவர் – அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம்.

02. தவிசாளர் – ஏ.எல்.ஏ.அப்துல் மஜீத்

03. செயலாளர் – ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி நிஸாம் காரியப்பர்

04. சிரேஷ்ட பிரதித்தலைவர் – ராவுத்தர் நெய்னா முஹம்மது

05. பிரதித்தலைவர் i – பொறியியலாளர் ஹாபிஸ் நசீர் அஹமட்

06. பிரதித்தலைவர் ii – யூ .ரி.எம்.அன்வர்.

07. பிரதித்தலைவர் iii – பிரதியமைச்சர் எச்.எம்.எம் .ஹரீஸ்

08. பிரதித்தலைவர் iஎ – எஸ்.எம்.ஏ.கபூர்

09. பொருளாளர் – எம்.எஸ்.எம்.அஸ்லம்

10. தேசிய ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் – எம்.ஐ.எம். மன்சூர் எம்.பி.

11. தலைவர் மஜ்லிஸ் அஸ்-சூரா – மௌலவி ஏ.எல்.எம்.கலீல்

12. தேசிய கொள்கை பரப்பு செயலாளர் -யூ.எல்.எம்.முபீன்

13. தேசிய அமைப்பாளர் – சபீக் ரஜாப்தீன்

14. அரசியல் விவகார பணிப்பாளர் – கே.ஏ. பாயிஸ்

15. சர்வதேச விவகார பணிப்பாளர் – ஏ.எம். பாயிஸ்

16. ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அமைப்புக்களுக்கான பணிப்பாளர் – எம்.எஸ்.தெளபீக் எம்.பி

17. உலமா காங்கிரஸ் தலைவர் – மௌலவி எச்.எம்.எம். இல்யாஸ்

18. பிரதிதவிசாளர் – எம் .நயீமுல்லாஹ்.

19. பிரதிச் செயலாளர் -மன்சூர் ஏ.காதிர்.

20 யாப்பு விவகார பணிப்பாளர் – சட்டத்தரணி எம்.பி. பாரூக்

21. பிரதி ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் -ரஹ்மத் மன்சூர்

22. பிரதி தேசிய கொள்கைப்பரப்பு செயலாளர் – அலி ஷாஹிர் மௌலானா.

23. பிரதி தேசிய அமைப்பாளர் – பைசல் காசிம்

24. அரசியல் விவகார இணைப்பாளர் -ஏ.எல்.நசீர் எம்.பி.

25. கல்வி விவகார இணைப்பாளர் – எஸ்.எல்.எம்.பளீல்

26. சமூக சேவைகள் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைப்பாளர் -ஆர்.எம்.அன்வர்

27. இளைஞர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு இணைப்பாளர் -ஏ.எல்.எம்.தவம்.

28. பிரதித்தலைவர் மஜ்லிஸ் அஸ் -சூரா – சியாத் ஹமீத்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here