பிரதியமைச்சர் அமீர் அலி சீனாவுக்கு விஜயம்

0
259

(எம்.எஸ்.எம்.றிஸ்மின்)

சீனா சேதத்திற்கு விஜயம் செய்த கடற்தொழில் நீரியவள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார பிரதி அமைச்சர் அமீர் அலி சங்காய துறைமுகத்தை பாராளுமன்ற குழுவினருடன் பார்வையிட்ட போது

இவ்விஜயத்தில் கலந்து கொண்ட சட்ட ஒழுங்கு அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டாரவுடன் எடுத்து கொண்ட புகைப்படம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here