பொலிஸ் திணைக்களம், அரசாங்க அச்சக கூட்டுதாபனம் என்பன பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் செயற்படும்

0
175

பாராளுமன்றம் இன்று நள்ளிரவோடு கலைக்கப்படவுள்ளதோடு பொலிஸ் திணைக்களம் மற்றும் அரசாங்க அச்சக கூட்டுதாபனம் என்பன பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதுடன் இன்று நள்ளிரவுடன் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்படவுள்ளதாகவும் அரசாங்க வட்டாரம் தகவல் வெயிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வர்த்தமாணி அறிவித்தல் வெளியிடப்படவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here