ஓட்டமாவடி ஹிஜ்ரா கோட்டத்தில் சாதனை

0
67

(அபூ இன்ஷிபா)

ஓட்டமாவடி கோட்டப் பாடசாலைகளுக்கிடையிலான தமிழ்தின போட்டியில் ஆரம்பப் பிரிவு பாடசாலைக்கிடையே நடைபெற்ற போட்டி நிகழ்ச்சிகளில் மட்/மம/ஓட்டமாவடி ஹிஜ்ரா வித்தியாலயம் முதலிடத்தைப் பெற்று சாதனை புரிந்துள்ளது.போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களையும்,பயிற்றுவித்த அதிபர்,ஆசிரியர்களையும் பாடசாலை சமூகம் வாழ்த்தி கௌரவிக்கின்றது. ஆரம்பப் பிரிவுகளுக்கான ஆறு போட்டிகளில் முதல் ஐந்து இடங்களை ஹிஜ்ரா வித்தியலயம் பெற்றுள்ளது. முதலிடம் பெற்றோர் 1.என்.எப்.அஹ்னா (பாவோதல்) 2.ஏ.ஏ.யூ.றஹா (இசையும் அசையும்) 3.எம்.எம்.எப்.றிப்தா(பேச்சு) 4.ஆர்.எப்.அதூபா(ஆக்கம்-எழுத்து) 5.எஸ்.எப்.ஸன்ஷரா (ஆக்கத்திறன்-இரண்டாமிடம்)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here