கல்குடா ஜம்இய்யது தஃவதில் இஸ்லாமிய்யாவின் வாழ்வாதார உதவி

2-minஅபு அம்றா

கல்குடா ஜம்இய்யது தஃவதில் இஸ்லாமிய்யாவின் நிதி அனுசரணையின் கீழ் வறுமை நிலையிலுள்ள குடும்பங்களுக்கான சுயதொழில் உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.
சமூகத்தில் இனங்காணப்படாத சுய தொழில் ஆர்வமுள்ளவர்களை இனங்கண்டு அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் இவ்வுதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. குடிசைகைத்தொழில் மற்றும் தையல் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கான உதவிகள்  ஜம்இய்யாவின் தலைமையகத்தில் நடைபெற்றன.
மேற்படி நிகழ்வில், ஜம்இய்யாவின் தலைவர் அஷ்ஷெய்க்.ஏ.எல்.பீர்முஹம்மது காசிமி, செயலாளர் அஷ்ஷெய்க்.எஸ்.எச்.எம்.அறபாத் ஸஹ்வி, நிருவாக உத்தியோகத்தர். அஷ்ஷெய்க். ஏ.அப்துர்ரஹ்மான் அஸ்ஹரி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு உதவிகளை வழங்கி வைத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
1-min 2-min 3-min

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>