பிரதி வியாழன் தோறும் மீராவோடை தாருஸ்ஸலாமில் அல்குர்ஆன் விரிவுரை

IMG-20160412-WA0009-min

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>