“இஸ்லாத்தின் பால் ஈர்க்கப்பட்டவர்களுக்கான சகாத்”-அஷ்ஷெய்க் ஏ.எல்.பீர்முஹம்மது காஸிமி எம்.ஏ (வீடியோ)

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*