இந்த சத்திய மார்க்கத்திற்கு நாம் என்ன தியாகங்களைச்செய்து விட்டோம்? -ஹஜ் பெருநாள் குத்பா உரையில் அஷ்ஷெய்க் எ.எல்.பீர்முஹம்மது காஸிமி MA (வீடியோ)

அலுவலக செய்தியாளர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>