“நரகத்தைப் பயந்து கொள்ளுங்கள்”-அஷ்ஷெய்க் மௌலவி அப்துல் பாஸித் புஹாரி

Spread the love

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*