வெற்றிகரமாக நடைபெற்ற மீராவோடை அல்- அக்ரம் விளையாட்டுக்கழக நிர்வாகத்தெரிவு

3(எச்.எம்.எம். பர்ஸான்)

மீராவோடை அல்- அக்ரம் விளையாட்டுக்கழகத்தின் பொதுக்கூட்டமும் 2017ம் ஆண்டிற்கான நிர்வாகத்தெரிவும் சிறப்பான முறையில் கடந்த 11.12.2016 ம் திகதி நடைபெற்றது.

கழகத்தின் தலைவராக மொடர்ன் டைலர் உரிமையாளர் IM. றிஸ்வின் தெரிவு செய்யப்பட்டார். உப தலைவராக AM. நவாஸ் ஆசிரியர் செயலாளர் BM.பஸ்லூன் உப செயலாளர் M.அர்ஸாத் ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

அத்துடன் மேலும் நிருவாக சபை உறுப்பினர்களும், விளையாட்டுப் பிரிவுத்தலைவகளும் ஆலோசகர்களும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>