“சிரியாவின் சிறப்பும் ஷீஆக்களின் மனிதப்படுகொலைகளும்” -அஷ்ஷெய்க் ஏ.எல்.பீர்முஹம்மது (காஸிமி) MA (வீடியோ)

Spread the love

நன்றி-எம்.எஸ்.எம்.இப்ராஹீம் 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*