போதைவஸ்துப்பாவனையும் சமூக விளைவுகளும்-அஷ்ஷெய்க் ஏ.எல்.பீர்முஹம்மது காஸிமி MA

நன்றி-எம்.எஸ்.எம்.இப்றாஹீம் ஆசிரியர்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*