கிழக்கு மாகாணத்தின் சிறந்த மருந்தாளராக ஓட்டமாவடி AMM.ஆலின் தெரிவு

இர்ஷாத் முஹம்மது

கடந்த மாதம் இடம்பெற்ற (19.09.2017) கிழக்கு மாகாணத்தின் சிறந்த மருந்தாளருக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்வில் வாழைச்சேனை ஆதார வைத்தியசாலையின் தலைமை மருந்தாளர் AMM.ஆலின் (pharmacist) கிழக்கு மாகாணத்தின் தலைசிறந்த மருந்தாளராகத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இவருக்கான விருதும் சான்றிதழும் குறித்த விருது வழங்கும் விழாவில் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>