ஓட்டமாவடி பிரதேச சபையின் புதிய செயலாளராக எம்.எச்.எம்.ஹமீ்ம்

நன்றி ஏறாவூர் முஹம்மது அஸ்மி

ஏறாவூர் நகர சபையின் செயலாளராகக் கடமை புரிந்த எம்.எச்.எம்.ஹமீ்ம் ஓட்டமாவடி பிரதேச சபையின் புதிய செயலாளராக நியமனம் பெற்றுள்ளார்,18582534_107093949875426_5935928580910344428_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>