மறைந்த எழுத்தாளர் வை.அஹமட் அவர்களின் சிறுகதை சிங்கள மொழியில்!

Spread the love

8மறைந்த எழுத்தாளர் வை.அஹமட் அவர்களின் சிறுகதை தொகுப்பான “முக்காடு” 2000ம் ஆண்டு ஏ.பி.எம்.இத்ரீஸ் அவர்களினால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

இதனை எழுத்தாளரும் மொழிபெயர்ப்பாளருமான எம்.எச்.எம்.ராசூக் அவர்களினால் சிங்கள மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் மொழிபெயர்ப்பு புத்தக பிரதி 28ம் திகதி செவ்வாய் இன்று காகம் பதிப்பகத்தில் வைத்து பதிப்பக பணிப்பாளர் ஏ.பி.எம்.இர்பான்(MA) ஆசிரியர் அவர்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் காகப் பதிப்பக வடிவமைப்பாளர் ஏ.பி.எம்.இம்தாத் அவர்களும்,மற்றும் ஏ.பி.எம்.மீடியா செயற்பாட்டாளர்களான ஏ.எல்.எம்.லியாப்தீன்(JP).எம்.ஐ.ஜஹாப்தீன்(JP),எம்.எஸ்.எம்.றிபாய்தீன்( (BSE) ,உப்பாலி நிவலிய ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.இதன்போது முஸ்லிம் எழுத்தாளர்களின் சிறந்த படைப்புக்களை சிங்கள மொழிக்கு அறிமுகப்படுத்துவது தொடர்பாகவும் வை.அஹமட் அவர்களின் ஆளுமை தொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*