ஓட்டமாவடி றேஞ்சர்ஸ் விளையாட்டு கழகத்தின் நிருவாகத் தெரிவு.

Spread the love

(ஓட்டமாவடி எச்.எம்.எம்.பர்ஸான்)

கோறளைப்பற்று மேற்கு ஓட்டமாவடி 3 ம் வட்டார கிராம சேவகர் பிரிவில் இயங்கி வரும் றேஞ்சர்ஸ் விளையாட்டு கழகத்தின் 2018 ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்த பொதுக்கூட்டமும் நிருவாகத் தெரிவும் ஓட்டமாவடி தாருல் உலூம் வித்தியாலயத்தில் கழகத் தலைவர் ஏ.எம்.ஏ. ரஹீம் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது.

நிருவாக சபையின் விபரம்

தலைவர் யூ.எல். அஹமட் லெப்பை, உப தலைவர் எம்.ஐ.புஹாரி, செயலாளர் ஏ.எல்.எம். பைறூஸ், உப செயலாளர் எஸ்.எம்.ஹனீஸ், பொருளாளர் எம்.எம்.புஹாரி, முகாமையாளர் எம்.ஏ.நஸீர், வெகுசன தொடர்பு உத்தியகத்தர் என்.எம்.நௌபர், கிரிக்கெட் தெரிவுக்குழு தலைவர்ஏ.எம்.ஏ.ரஹீம் ஆகியோர்களோடு நிருவாக சபை உறுப்பினர்களாக ஏ.பீ.ஜௌபர், எஸ்.எம்.இல்யாஸ், எம். நஜீப், எஸ்.எம். அன்ஸார், ஏ.ஏ.சலீம் ஆகியோர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*