ஜனாஸா அறிவித்தல்.

Spread the love

செம்மண்ணோடையைச்  சேர்ந்த   எஸ்.றபாயித்தீன்  இன்று (04.12.2017) மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலையில் வபாத்தாகியுள்ளார் இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி றாஜிவூன் ஜனாஸா நல்லடக்கம் இன்று பிற்பகள் அஸர் தொழுகையின் பின்னர் செம்மண்ணோடை  குபா ஜும்ஆ பள்ளிவாயலில் நடைபெறும்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*