ஜனாஸா அறிவித்தல்.

Spread the love

ஓட்டமாவடி ஜும்ஆ பள்ளிவாசல் வீதியை சேர்ந்த,   சமீம் (இரத்த பரிசோதகர்) மற்றும் சதீக் ஆசிரியரின் தந்தை,  ஓய்வுபெற்ற அதிபர் அப்துஸ் ஸலாம் இன்று (07.12.2017)   வபாத்தாகியுள்ளார். இன்னாலில்லாஹி வயின்னா இலைஹி றாஜிவூன்,   ஜனாஸா நல்லடக்கம் இன்று மஃரிப் தொழுகையின் பினர் ஓட்டமாவடி முஹைதீன் ஜும்ஆ பள்ளிவாயல் மையவாடியில் நல்லடக்கம் செயப்படும் .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*