கல்குடா முஸ்லிம் போரம் கட்டாரின் இவ்வாண்டிற்கான முதலாவது ஒன்றுகூடல்!

Spread the love

(கட்டாரிலிருந்து நியாஸ் பலாஹி) 

கல்குடா முஸ்லிம் போரம் கட்டாரின் ஏற்பாட்டில் அல்லாஹ் வின் உதவியால் இன்று ஜும்ஆ தொழுகை பின்னர் கட்டார் ஹயாத் பிழாஸா பார்க்கில் போரத்தின் தலைவர் அஷ்ஷெய்ஹ் அஸ்வர் மதனி அவர்களின் தலைமையில் இவ்வாண்டிற்கான முதலாவது ஒன்றுகூடல் மிகவும் சிறப்பான முறையில் இடம்பெற்றது.

கட்டார் நாட்டிற்கு இலங்கை – கல்குடாவில் இருந்து தொழில் நிமிர்த்தம் சென்றுள்ள அத்தனை இஸ்லாமிய சகோதரர்களையும் இணைத்துக் கொண்டு இவ்வமைப்பு எதிர்காலத்தில் பல்வேறுபட்ட செயற்திட்டன்களை செய்யவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்றைய இவ் ஒன்றுகூடலில் அதிகமான சகோதரர்கள் கலந்து கொண்டதோடு எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு நாம் அனைவரும் ஒன்று பட்டு செயல் படுவது என்றும், பல விதமான ஆக்கபூர்வமான கருத்து களும் முன்வைக்கப்பட்டன. மிகவிரைவில் போரத்தின் உத்தியோகபூர்வ முகநூல் பக்கமும் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*