வாழைச்சேனையில் டெங்கு ஒழிப்பு சிரமதானம்!

Spread the love

வாழைச்சேனை சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டொக்டர் எம்.ரி.நஜீப் கான் அவர்களின் பணிப்பின் கீழ் சுகாதார பரிசோதகர் எம்.ஏ.நௌசாத் அவர்களின் வழிகாட்டளுக்கு அமைவாக வாழைச்சேனை முகைதீன் ஜும்ஆ பள்ளிவாயல் வலாகம் மற்றும் வை.அஹமட் வித்தியாலய சுற்றுச்சூழல் ஆகியன வாழைச்சேனை முகைதீன் ஜும்ஆ பள்ளிவாயலின் தலைவர் அல் ஹாஜ் எச்.எம்.மீராமுகைதீன் அவர்களின் தலைமையின் கீழ் பள்ளிவாயல் நிர்வாகிகள் மற்றும் சிவில் அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகளின் பங்கு பற்றலுடன் இன்று 03.02.2018 ம் திகதி காலை டெங்கு ஒழிப்பு சிரமதானம் நடைபெற்றது.

(ஏ.எல்.எம்.லியாப்தீன்)    

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*