பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்வையிட பிரதமர் ரணில் கண்டிக்கு விஜயம்

Spread the love

(இக்பால் அலி)

கண்டியில் இடம்பெற்ற கலவரங்களின் போது பாதிப்புக்குள்ளான இடங்களை பிரதமர் ரனில் விக்கிரமசிங்க பார்வையிட்டார். கண்டி மாவட்ட செயலகத்தில் கலந்துரையாடலிலும் ஈடுபட்டார். இந்நிகழ்வில் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல, அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம், அமைச்சர் எம். எச். ஏ. ஹலீம் உள்ளிட்ட கண்டி மாட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டதையும் இங்கு காணலாம்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*