அரசியலமைப்புச் சட்டமாற்றம் பாகம் -10- வை.எல்.எஸ்.ஹமீட்

March 26, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஷாட் இறைமை  என்பதன் பாரம்பரிய ரீதியான அர்த்தம்..(Traditional understanding of sovereignty ) இறைமை என்பதற்கான பாரம்பரிய அர்த்தத்தின் சொந்தக்காரராக  Jean Bodin (1530-1596)  என்ற அறிஞர் கருதப்படுகின்றார். அவர் தனது Six […]

அரசியலமைப்பு சட்டமாற்றம் – பாகம் 9 -வை.எல்.எஸ்.ஹமீட்

March 21, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஷாட் அதிகாரப் பங்கீடு. கடந்த தொடரில் நாம் மூன்று வகையான அதிகாரப்பங்கீடு தொடர்பாகப் பார்த்தோம். அவைகள் ஒன்றில் பாராளுமன்றத்தின் சாதாரண சட்டங்களினூடாக அல்லது நிறைவேற்று மற்றும் நிர்வாக அதிகாரங்களினூடாக செய்யப்பட்டதனையும் பார்த்தோம். […]

அரசியலமைப்பு சட்டமாற்றம் – பாகம் 8 -வை.எல்.எஸ்.ஹமீட்

March 21, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஷாட் அதிகார பங்கீடு  (DISTRIBUTION /DISPERSAL OF THE POWERD). நாம் இது வரை ஜனாதிபதி ஆட்சி முறையின் சாதகத்தன்மை, தொகுதிமுறை தேர்தலிலுள்ள பாதகங்கள், விகிதாசாரத்தேர்தல் முறையிலுள்ள சாதகங்கள் தொடர்பாக பார்த்தோம். தேர்தல் […]

அரசியலமைப்பு சட்ட மாற்றம்-பாகம் -06-வை.எல்.எஸ்.ஹமீட்

February 28, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஸாட் விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ தேர்தல் முறையைப் பயன்படுத்தி சந்திரிரிக்காவின் அரசியல் நிர்ணய சபைத் திட்டத்தையே தவிடுபொடியாக்க முடிந்தது.. வை.எல்.எஸ்.ஹமீட் நீதி மன்றில் அரசியல் நிர்ணய சபைக்கெதிரான வழக்கு. இந்த பின்னணியில் திரு […]

அரசியலமைப்பு சட்ட மாற்றம்-பாகம்-05-வை.எல்.எஸ்.ஹமீட்

February 22, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஸாட் -தேர்தல் சீர்திருத்தம் தொடர்பாக இரு விடயங்களில் நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்-வை.எல்.எஸ்.ஹமீட் 1970ம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தல் பொதுத்தேர்தல் 1970ம் ஆண்டு மே மாதம் 27ம் திகதி நடைபெற்றது. இத்தேர்தலை முன்னிட்டு சிறீலங்கா […]

1972ம் ஆண்டைய குடியரசு யாப்பினைத் தயாரிப்பதற்கு அரசியல் நிர்ணய சபை ஏன் தேவைப்பட்டது?-அரசியலமைப்பு சட்ட மாற்றம் பாகம் – 4- வை.எல்.எஸ்.ஹமீட்

February 18, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவாடி அஹமட் இர்ஸாட் அரசியலமைப்பு சட்ட மாற்றம் பாகம்-1-http://kalkudahnation.com/?p=32672 அரசியலமைப்பு சட்ட மாற்றம் பாகம்-2-http://kalkudahnation.com/?p=32861 அரசியலமைப்பு சட்ட மாற்றம் பாகம்-3-http://kalkudahnation.com/?p=33226 1972ம் ஆண்டைய குடியரசு யாப்பினைத் தயாரிப்பதற்கு அரசியல் நிர்ணய சபை ஏன் தேவைப்பட்டது? வரலாற்றுப்பின்னணி-  சோல்பரி அரசியல் யாப்பு (Soulbury Constitution) 1946ம் ஆண்டு மே மாதம் 15ம் திகதி  குடியரசு யாப்பு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. இந்த யாப்பின் பிரகாரம் சட்டவாக்க சபை அதாவது […]

இந்தியாவில் 16 விகிதம் முஸ்லிம்கள் இருந்தும் அரசியலில் பலமற்ற ஒரு சமூகமாக இருப்பதற்குக் காரணம் இந்தியத்தேர்தல் முறையாகும்-அரசியலமைப்புச்சட்ட மாற்றம்-பாகம்-03-வை.எல்.எஸ்.ஹமீட்

February 15, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஸாட் அரசியலமைப்புச்சட்ட மாற்றம்-பாகம்-01-http://kalkudahnation.com/?p=32672 அரசியலமைப்புச்சட்ட மாற்றம்-பாகம்-02-http://kalkudahnation.com/?p=32861 யுத்த காலத்திலும் யுத்த நிறுத்த காலத்திலும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரே சமூகம் முஸ்லிம்காளாகும் 1977ம் ஆண்டு வரை இந்நாட்டில் தொகுதிமுறை தேர்தலிலிருந்து வந்தது நாம் அறிந்ததே. […]

முஸ்லிம் வாலிபர்களை ஆயுதப் போராட்டத்திலிருந்து தடுத்தது சிறீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரசே – அரசியலமைப்பு மாற்றச்சட்டம்-பாகம் -02- வை.எல்.எஸ்.ஹமீட்

February 11, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஸாட் அரசியலமைப்பு மாற்றச்சட்டம்-பாகம் -01 ஐப் பார்க்க-http://kalkudahnation.com/?p=32672 அரசியலமைப்பு சட்ட மாற்றம் பாகம் -01 பாகம் ஒன்றில் அரசியல் அமைப்புச்சட்டத்தில் முஸ்லிம்கள் மீது நேரடியாகத்தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய தலைப்புக்கள் தரப்பட்டிருந்தன. இத்தலைப்புக்களை முஸ்லிம்களின் […]

அரசியலமைப்பு மாற்றச்சட்டம்-பாகம் -01- வை.எல்.எஸ்.ஹமீட்

February 8, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி அஹமட் இர்ஸாட் புதிதாகக் கொண்டு வரப்படவுள்ள அரசியல்  அமைப்புச்சட்டம்  சம்பந்தமாக  அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின்  செயலாலர் நாயகம் வை.எல்.எஸ். ஹமீட் மக்களை விழிப்பூட்டும் அடிப்படையில் தொடர் பாகங்களாக எழுதும் அரசியல் அமைப்புச்சீர்த்திருத்தம் […]