“கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” 42வது படைப்பாளியாக‌ இணைகிறார் துறைநீலாவணை ஓவியர் ஆனந்தத்தில் ஒரு அனல்-நேர்காணல் உள்ளே…

August 11, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடாநேசன் இணையத்தளம் “கல்குடா நேசனின்  இலக்கிய  நேர்காணல்” பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளர்களைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது  ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் இப்பகுதியினூடாக கலைஞர்களின் படைப்புக்கள், திறமைகள், இலட்சியங்கள் […]

இவ்வார “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” துறைநீலாவணை ஓவியர் ஆனந்தத்தில் ஒரு அனல்

August 7, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடாநேசன் இணையத்தளம் “கல்குடா நேசனின்  இலக்கிய  நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளர்களைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது  ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் இப்பகுதியினூடாக கலைஞர்களின் படைப்புக்கள், திறமைகள், […]

கல்குடா நேசனின் 41வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் முல்லை கவிஞர் தேவராசா கஜீபன் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

July 24, 2016 kalkudah 0

நேர்காணல் கவிதாயினி ராஜ்சுகா வாரா வாரம் கல்குடாநேசன் இணைய நேர்காணலுடன் பல படைப்பாளிகள், கலைஞர்கள், கவிஞர்களை ச் சந்தித்து வருகின்றோம். அவர்களின் திறமை, ஆளுமையினை வெளிக்கொணர்வதோடு, படைப்பாளிகளின் பல்வேறுபட்ட  கருத்துக்களை வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில்  […]

இவ்வார கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் முல்லை கவிஞர் தேவராசா கஜீபன் அவர்கள்

July 18, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா பிரதி வெள்ளிக்கிழமை தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளத்தில் இடம்பெறும் கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் இவ்வாரம் 41வது படைப்பாளியாக இணையவிருப்பவர் முல்லைத்தீவைச் சேர்ந்த கவிஞர் தேவராசா கஜீபன் அவர்கள். பேராதனை […]

கல்குடா நேசனின் 40வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் யாழ்.கவிஞர் கஜன் சச்சிதானந்தன் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

July 8, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா வாரா வாரம் கல்குடாநேசன் இணைய நேர்காணலுடன் பல படைப்பாளிகள், கலைஞர்கள், கவிஞர்களை ச் சந்தித்து வருகின்றோம். அவர்களின் திறமை, ஆளுமையினை வெளிக்கொணர்வதோடு, படைப்பாளிகளின் பல்வேறுபட்ட  கருத்துக்களை வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில்  நாம் […]

இவ்வார கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் யாழ்.கவிஞர் கஜன் சச்சிதானந்தன் அவர்கள்

July 4, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா வாராவாரம் கல்குடாநேசன்  இணையம் நேர்காணலுடன் பல படைப்பாளிகள், கலைஞர்கள், கவிஞர்களைச் சந்தித்து வருகின்றோம். அவர்களின் திறமை, ஆளுமையினை வெளிக்கொணர்வதோடு, படைப்பாளிகளின் பல்வேறுபட்ட  கருத்துக்களை வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில்  நாம் மிக்க மகிழ்ச்சியடைகின்றோம். […]

கல்குடா நேசனின் 39வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் கவிஞர் மன்னார் செந்தூரன் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே….

June 24, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா வாராவாரம் வெள்ளிக்கிழமையில் கல்குடாநேசன் இணையத்தளம் “கல்குடா நேசனின்  இலக்கிய  நேர்காணல்”  என்ற  பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளர்களைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது  ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் இப்பகுதியினூடாக கலைஞர்களின் […]

இவ்வார “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” கவிஞர் மன்னார் செந்தூரன் அவர்கள்

June 22, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா வாராவாரம் வெள்ளிக்கிழமையில் கல்குடாநேசன் இணையத்தளம் “கல்குடா நேசனின்  இலக்கிய  நேர்காணல்”  என்ற  பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளர்களைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது  ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் இப்பகுதியினூடாக கலைஞர்களின் […]

கல்குடா நேசனின் 38வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் கவிஞர் ஓட்டமாவடி றியாஸ்-நேர்காணல் உள்ளே…

June 20, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா வாராவாரம் வெள்ளிக்கிழமையில் கல்குடாநேசன் இணையத்தளம் “கல்குடா நேசனின்  இலக்கிய  நேர்காணல்”  என்ற  பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள் , படைப்பாளர்களைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது  ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் இப்பகுதியினூடாக […]

கல்குடா நேசனின் இவ்வார இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் கவிஞர் ஓட்டமாவடி றியாஸ்

June 15, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா வாரா வாரம் வெள்ளிக்கிழமையில் கல்குடாநேசன் இணையத்தளம் “கல்குடா நேசனின்  இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற  பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளர்களைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது  ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் இப்பகுதியினூடாக […]

கல்குடா நேசனின் 37வது இலக்கிய நேர்காணலில் முதுமாணி நுவரெலியா தயானி விஜயகுமார் அவர்கள்-நீர்காணல் உள்ளே..

May 12, 2016 kalkudah 2

நேர்காணல் கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாகத் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. […]

இவ்வார கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் “முதுமாணி நுவரெலியா தயானி விஜயகுமார்” அவர்கள்

May 12, 2016 kalkudah 0

கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாகத் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. இலைமறை காய்களாக இருக்கும் […]

கல்குடா நேசனின் 36வது இலக்கிய நேர்காணலில் கவிஞரும் ஊடகவியலாளருமான பதுளை அருண் வெங்கடேஷ் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

May 6, 2016 kalkudah 0

நேர்காணல்-கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாரா வாரம் கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாகத் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. […]

இவ்வார கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் கவிஞர், ஊடகவியலாளர் பதுளை அருண் வெங்கடேஷ் அவர்கள்

May 5, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாகத் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. இலைமறை […]

கல்குடா நேசனின் 35வது இலக்கிய நேர்காணலில் மலையகக்கவிஞர் VM. ரமேஷ் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே..

April 29, 2016 kalkudah 0

நேர்காணல் கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாகத் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. […]

இவ்வார கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் கவிஞர் பன்வில V.M. ரமேஷ் அவர்கள்

April 26, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசனின் நேர்காணல் மூலம்  வாரந்தோறும் படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களின் திறமைகளை உலகிற்கு வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டி வருகின்றது. அந்த வகையில் இவ்வாரமும் கல்குடா நேசன் ஓர் இளம் படைப்பாளியை அறிமுகம் செய்யக்காத்திருக்கின்றது. […]

கல்குடா நேசனின் 34வது இலக்கிய நேர்காணலில் ‘பாஸித் மருதான்’ அப்துல் பாஸித் அல் அர்ஷத்-நேர்காணல் உள்ளே….

April 22, 2016 kalkudah 0

நேர்காணல்-கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள் படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து, அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாக தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. இலைமறை […]

இவ்வார கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் ‘பாஸித் மருதான்’ கவிஞர் M.U.அப்துல் பாஸித் அல் அர்ஷத் அவர்கள்

April 18, 2016 kalkudah 0

கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாகத் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது, வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. இலைமறை […]

கல்குடா நேசனின் 33வது இலக்கிய நேர்காணலில் கவிஞர் அமுதன் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

April 14, 2016 kalkudah 0

நேர்காணல் கவிதாயினி ராஜ்சுகா கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள் படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து அவர்களுடனானகலந்துரையாடலை நேர்காணலாகத் தந்துகொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. இலைமறை காய்களாக […]

இவ்வார கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில் கவிஞர் அமுதன் அவர்கள்

April 11, 2016 kalkudah 0

கல்குடா நேசன் இணையத்தினூடாக வாராவாரம் கலைஞர்கள் படைப்பாளிகளைச்சந்தித்து அவர்களுடனான கலந்துரையாடலை நேர்காணலாக தந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பலரது ஆதரவையும் எதிர்பார்ப்பையும் சுமந்த இப்பகுதியானது, வாசகர்கள் அனைவரினது ஆசியோடு வெற்றிநடை போடுகின்றது. இலைமறை காய்களாக இருக்கும் படைப்பாளிகளை […]