“கல்குடா நேசனின் 22வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைந்து கொள்கிறார் இளம் ஓவியர்,கவிஞர் ராஜன் ராஜ் அவர்கள்

January 5, 2016 kalkudah 0

-த.ராஜ் சுகா- பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]

“கல்குடா நேசனின் 21வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைந்து கொள்கிறார் மட்டு நகர் சதீஸ்காந்த்-நேர்காணல் உள்ளே…

January 1, 2016 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்:ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் […]

“கல்குடா நேசனின் 21வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைகிறார் மீன் பாடும் தேனாடாம் மட்டு நகரிலிருந்து பாடலாசிரியர் சதீஸ்காந்

December 29, 2015 kalkudah 0

ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]

“கல்குடா நேசனின் 20வ‌து இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைகிறார் வளர்ந்து வரும் இளங்கவிஞர் ஓட்டமாவடி அல்சாத்-நேர்காணல் உள்ளே….

December 25, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்-ராஜ் சுகா பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் […]

“கல்குடா நேசனின் 20வ‌து இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைகிறார் வளர்ந்து வரும் இளங்கவிஞர் ஓட்டமாவடி அல்சாத்

December 23, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]

“கல்குடா நேசனின் 19வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைந்து கொள்கிறார். இலங்கையின் இளம் படைப்பாளியான கவிஞர் மன்னார் பெனில் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே….

December 18, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்: கவிதாயினி த.எலிசபெத் (ராஜ் சுகா) பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. […]

“கல்குடா நேசனின் 19வ‌து இலக்கிய நேர்காணலில்” இலங்கையின் இளம் படைப்பாளியான கவிஞர் மன்னார் பெனில் அவர்கள்

December 16, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]

“கல்குடா நேசனின் 18வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைந்து கொள்கிறார் “மிச்சகாசு” இயக்குனர் மதி சுதா அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

December 11, 2015 kalkudah 0

ஒட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்- கவிதாயினி த. எலிசபெத் (ராஜ் சுகா) பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து […]

எதிர்பாருங்கள்! கல்குடா நேசனின் 18வது இலக்கிய நேர்காணலில் இணைகிறார் நடிகரும் “மிச்சகாசு” குறுந்திரைப்பட இயக்குநருமான மதி சுதா (சுதாகரன்) அவர்கள்

December 8, 2015 kalkudah 0

பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து வரும் இந்நிகழ்ச்சியூடாக […]

“கல்குடா நேசனின் 17வது இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைந்து கொள்கிறார் கவிஞர் கவித்தீபம் நுஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹ் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

December 4, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்- கவிதாயினி த. எலிசபெத் (ராஜ் சுகா) பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து […]

கல்குடா நேசனின் 16 வது வார இலக்கிய நேர்காணலில் இடம்பெறுகிறார் பன்முக ஆற்றல் கொண்ட மு.மயூரன் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

November 27, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்- கவிதாயினி த. எலிசபெத் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக […]

கல்குடா நேசனின் 15 வது வார இலக்கிய நேர்காணலில் இடம்பெறுகிறார் விரிவுரையாளரும், பெண் எழுத்தாளருமான லறீனா அப்துல் ஹக் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

November 19, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்- கவிதாயினி த. எலிசபெத் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக […]

கல்குடா நேசனின் 14 வது வார இலக்கிய நேர்காணலில் இடம் பெறுகிறார் இலக்கிய,சமூக சிந்தனைவாதி கனேடிய மண்ணில் வாழும் திருமதி மணிமேகலை கைலைவாசன் அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

November 13, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்- கவிதாயினி த. எலிசபெத் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக […]

இவ்வார “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” இலக்கிய,சமூக சிந்தனைவாதி திருமதி மணிமேகலை கைலைவாசன் அவர்கள்

November 12, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]

கல்குடா நேசனின் 13 வது வார இலக்கிய நேர்காணலில் இடம் பெறுகிறார் இலங்கையின் பிரபல மூத்த அறிவிப்பாளர், ஒளி ஒலி பரப்பாளர் கவிதாயினி நாகபூசணி கருப்பையா அவர்கள்-நேர்காணல் உள்ளே…

November 6, 2015 kalkudah 3

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல்- கவிதாயினி த. எலிசபெத் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக […]

இவ்வார “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” பிரபல மூத்த அறிவிப்பாளர், ஒளி ஒலி பரப்பாளர் கவிதாயினி நாகபூசணி கருப்பையா

November 4, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]

“கல்குடா நேசனின் 12வது வார இலக்கிய நேர்காணலில் இடம் பெறுகிறார் மலேசிய எழுத்தாளர், தகவல், தொடர்பு, பண்பாட்டு அமைச்சின் சிறப்பதிகாரி கே.எஸ்.செண்பக வள்ளி

October 29, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் நேர்காணல் :- கவிதாயினி த.எலிசபெத் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணையதளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக சர்வதேச இரீதியாகவுள்ள எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. […]

இவ்வார “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” மலேசிய எழுத்தாளர், தகவல், தொடர்பு, பண்பாட்டு அமைச்சின் சிறப்பதிகாரி கே.எஸ்.செண்பக வள்ளி

October 28, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணையதளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக சர்வதேச இரீதியாகவுள்ள எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று […]

“கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” 11வது வாரம்(23.10.2015)-‘1023 வருடங்கள்’ குறுந்திரைப்பட நடிகர், பாடகர் ஜெறாட் நிரோஷன்

October 22, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் கல்குடா நேசனுக்காக நேர்காணல்:கவிதாயினி த.எலிசபெத் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக […]

இவ்வார “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணலில்” இணைகிறார் ‘1023 வருடங்கள்’ குறும்பட கதாநாயகன் பாடகர் ஜெறாட் நிரோஷன்

October 21, 2015 kalkudah 0

ஓட்டமாவடி றியாஸ் பிரதி வெள்ளி தோறும் கல்குடா நேசன் இணைய தளம் “கல்குடா நேசனின் இலக்கிய நேர்காணல்” என்ற பகுதியினூடாக எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், படைப்பாளிகளைச் சந்தித்து வருகின்றது. வெற்றிகரமாக பலரது ஆதரவையும் பெற்று வளர்ந்து […]