“புற்று நோயில் இருந்து பாதுகாப்பபு பெருவோம்” விழிப்பணர்வு கருத்தரங்கு

December 20, 2017 kalkudah 0

(கல்குடா செய்தியாளர்)  இலங்கையில் அதிகரித்து வரும் புற்று நோயாளர்களின் அதிகரிப்பை குறைக்கும் வகையில் சுகாதார அமைச்சின் புற்று நோய் தடுப்பு பிரிவினால் நாடலாவிய ரீதியில் பல்வேரு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் இடம் பெற்று வருகின்றது. புற்று நோயில் […]