ஓட்டமாவடி சாயித் தம்பி முஅத்தினார் வபாத்.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

பதிவிட்டது :

ஓட்டமாவடியைச் சேர்ந்த சாயித் தம்பி முஅத்தினார் இன்று (27) வபாத்தானார் இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைகீ ராஜிவூன்.

அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று 4.30 மணிக்கு ஓட்டமாவடி முகைதீன் ஜும்ஆப் பள்ளிவாசல் மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *