கலாநிதி முபாரக் மதனியின் தந்தை வபாத்.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

பதிவிட்டது :

மருதமுனையைச் சேர்ந்த கலாநிதி முபாரக் மதனி அவர்களின் தன்தை மசூத் லெவ்வை வபாத்தானார். இன்னாலில்லாஹி வஇன்னா இலைகீ ராஜுவூன்.

ஜனாஸா இன்று இரவு 9.30க் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *