ஒன்றரை மணித்தியாலத்தின் பின்னரே அத்துரலிய ரத்ன தேரர் உள்ளே சென்றார்.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

பதிவிட்டது :

(எஸ்.எம்.எம்.முர்ஷித்)
முன்னாள் ஆளுனர் எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லாவின் மட்டக்களப்பு பல்கலைக் கழகத்திற்கு பாராளுமன்ற

உறுப்பினர் அத்துரலிய ரத்ன தேரர்  உட்பட்ட குழுவினர்  நேற்று விஜயம் மேற்கொண்டனர்.

எனினும் பாதுகாப்பு தரப்பினர் பாராளுமன்ற அத்துரலிய ரத்ன தேரர் உறுப்பினர் உட்பட்ட குழுவினரை மட்டக்களப்பு பல்கலைக் கழகத்திற்கு செல்ல அனுமதி வழங்கவில்லை.
பாதுகாப்பு தரப்பினருடன் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின்  ஒன்றரை மணித்தியாலத்தின் பின்னர் பாராளுமன்ற அத்துரலிய ரத்ன தேரர் உறுப்பினர் உட்பட்ட குழுவினர் உள்ளே சென்றனர்.
பல்கலைக் கழகத்திற்கு உள்ளே சென்ற பாராளுமன்ற அத்துரலிய ரத்ன தேரர் உறுப்பினர் உட்பட்ட குழுவினர் ஒரு மணித்தியாலம் இருந்து பார்வையிட்டுள்ளனர்.
இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *