வீட்டு திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு.

இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

பதிவிட்டது :

(எம்.எஸ்.எம்.றிஸ்மின்)
கோறளைப் பற்று வடக்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட கேணிநகர் 50  செமடசெவண வீட்டு திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வு இன்று 14.06.2019 கிராம அபிவிருத்தி சங்க தலைவர் ஹைதர் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.
இந்நிகழ்வுக்கு பிரதம அதிதியாக முன்னாள்  இராஜாங்க அமைச்சர் அமீர் அலி கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நட்டார்.
இந்நிகழ்வில் பிரதேச சபை தவிசாளர் ஐ.ரீ.அஸ்மி, கிராம சேவை உத்தியியோகத்தர் தேவேந்திரன், அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், வீடமைப்பு அதிகார சபை உத்தியோகத்தர் , கிராம அபிவிருத்தி சங்க உத்தியோகத்தர் மற்றும் பிரமுகர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
இந்த செய்தியைப் பகிர்க >>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *